PPP skyriaus logopedė Raminta Staškauskienė ir specialioji pedagogė Renata Galdikienė Darbėnų gimnazijoje su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomene paskaitos diskusijos metu aptarė autistiškų ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo ypatumus, komunikacijos galimybes ir pagalbos kryptis.
Džiaugiamės dalyvių aktyviu dalyvavimu diskusijoje, noru suprasti ypatingų vaikų ir jų tėvų poreikius bei siekiu, kad kiekvienam vaikui būtų suteikta jam reikalinga pagalba.