2021 m. gruodžio 16 d. trečiame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulyje „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir /ar sutrikimų turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, kontraktai ir rekomendacijos“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono mokytojai.

Reiškiame didelę padėką mokytojams už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, savo skaudulių ir gerosios patirties sklaidą. Ir norime pasidžiaugti šiandienos dalyvės žodžiais: kaip gerai, kad galime dalintis tuo, kuo gyvename, būti suprastais ir gauti įrankius, kaip gyventi rytoj.

Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė, psichologė – psichoterapeutė Eglė Deksnienė ir psichologė Vika Gridiajeva.