2021 m. gruodžio 9 -14 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva pristatė šiemet darytus vaikų adaptacijos tyrimus l.d. „Ąžuoliukas” ir l.d. „Žilvitis” bendruomenėms.

Svarbiausias šių tyrimų tikslas išsiaiškinti, kaip vaikams ir tėvams sekasi įsilieti į darželio rutiną: su kokiais iššūkiais susiduria ir kaip galime padėti juos spręsti? Taip pat turėjome galimybe palyginti, kaip skirtingai adaptacijos procesą mato mokytojai ir tėvai.

Džiaugiamės darželių bendruomenių įsitraukimu ir noru dalintis savo patirtimi siekiant, kad vaikai geriau jaustųsi.