2021 m gruodžio 13 d. pradinių klasių tikybos mokytojai dalinosi savo darbo su 1-4 klasių mokiniais sėkmės istorijomis. Simono Daukanto progimnazijos, Palangos senosios gimnazijos tikybos mokytoja Toma Mackevičienė pristatė šventninio laikotarpio – šv. Velykų, šv. Kalėdų – pamokų planavimo pavyzdžius. Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Monika Afanasjevienė pristatė integruotų veiklų pavyzdžių, giesmių svarbą tikybos pamokose. Vydmantų gimnazijos, Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė Eglė Paulikienė kalbėjo apie 1 klasės mokinių supažindinimą su tikybos dalyku, portfolio panaudojimą su mažaisiais mokinukais. Tokiuose susitikimuose smagu – pasidalini su kitais ir idėjų pasisemi pats.
O jūs dar nesidalinote savo dalykų pamokų patirtimi? Kviečiame!