2021 m. gruodžio 9 d. Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Reda Čičiūnienė ir lietuvių k. bei literatūros vyresnioji mokytoja Rasa Žygaitienė su kolegomis Palangos dekanato tikybos mokytojais ir rajono lietuvių k. mokytojais dalijosi integruotų pamokų II gimnazijos klasėje patirtimi. Su pamokų užduotimis kviečiame susipažinti Kretingos rajono švietimo centro edukaciniame banke.