2021 m. gruodžio 7 d. Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos iššūkiai darželyje“. Konferencija sulaukė apie 300 dalyvių iš visos Lietuvos. Pagrindinės sesijos metu pranešimus apie šiandienos itin ryškią problematiką darželyje – įtraukųjį ugdymą ir tėvų požiūrį į specialiųjų poreikių vaiką – skaitė Kretingos rajono švietimo centro pedagoginio psichologinio skyriaus komanda – vedėja Vaidota Vaišienė ir psichologė Vika Gridiajeva. Konferencijoje aktualūs darželių bendruomenei klausimai buvo gvildenami keturiose darbo grupėse: diskutuota apie ugdymo netradicinėje aplinkoje svarbą, įtraukųjį ugdymą, technologijų panaudojimą ir kūrybiškumo galimybes ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Darbo grupėse skaityti net 42 pranešimai aktualią tematiką padėjo atskleisti įvairiais aspektais. Tikėtina, kad naujos patirtys bus sėkmingai pritaikytos visuose konferencijoje dalyvavusių ugdymo įstaigų darbe. Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir Kretingos rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų, vykdančių šias programas, pedagogai: lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, lopšelio-darželio „Žilvitis“, Simono Daukanto progimnazijos, Kurmaičių pradinės mokyklos.