2021 m. lapkričio 29 d. vyko antrasis projekto „Mokytojas-mokytojui” nuotolinis susitikimas. Susitikimo metu kiekviena mokytoja su mentore aptarė tik jai rūpimus klausimus: bendradarbiavimo su tėvais galimybes, mokymosi motyvacijos skatinimą, veiklų planavimą, užsienio kalbos pradedantiems dėstymo ypatumus ir kt. Dėkojame mokytojams-mentoriams, savo patirtimi pasidalinusiems su pradedančiais mokytojais: Klaipėdos „Vėtrungės” ir Eduardo Balsio gimnazijų vokiečių kalbos mokytojai metodininkei Redai Ignatavičiūtei, M. Daujoto progimnazijos pradinių klasių mokytojai ekspertei Nijolei Meškauskienei, rusų kalbos mokytojai Aldonai Petrulienei, lopšelio-darželio „Pasaka” ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei. Trečiasis susitikimas planuojamas sausio mėn.
Kviečiame prisijungti ir kitus pradedančius mokytojus!