2021 m. lapkričio 24 d. antrame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulyje „Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono mokytojai.

Šiame susitikime mokytojai kėlė ypatingai svarbius klausimus, į kuriuos ieškojome atsakymų: kaip komunikuoti su nekalbančiu vaiku? Nuo ko pradėti? Kaip užkirsti kelią probleminio elgesio raiškai? Ir ką daryti jam vykstant?

Reiškiame padėką mokytojams, kurie dalinosi savo jausmais ir išgyvenimais. Suprantame sudėtingą šio pašaukimo specifiką, todėl linkime visiems aktyviai rūpintis ne tik vaikų poreikiais, bet ir savais.

Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus spec. pedagogė Renata Galdikienė, logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva.

Kviečiame mokytojus į trečiąjį programos modulį „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir /ar sutrikimų turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, kontraktai ir rekomendacijos“, kuris vyks 2021 m. gruodžio 16 d. 13 val.