2021 m. lapkričio 16 d. mūsų skyriaus psichologė Vika Gridiajeva kartu su lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedėmis Vita Kietelyte ir Giedra Kaubriene susitiko su lopšelio-darželio „Žilvitis“ tėveliais paskaitoje – diskusijoje „Kaip prakalbinti vaiką?“.

Kėlėme klausimus apie vaikų kalbos atsiradimo laiką, lemiamaus faktus. Diskutavome, kodėl mažametis lengviau išmoksta keiksmažodį nei tėvų prašomą ištarti žodį. Svarstėme kieno pagalba efektyvesnė: tėvų ar logopedų? Palietėme ir ekranų įtakos klausimą kalbai ir visai psichomotorinei raidai.

Ačiū tėveliams, kad dalyvavo ir kėlė svarbius klausimus.