2021 m. spalio 28 d. antrame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ modulyje „Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono mokytojų padėjėjai. Aptarėme mums aktualius iššūkius, kurie kyla darbe su ypatingais vaikais ir kaip galėtume jiems padėti. Vienas svarbiausių seminaro momentų, kad mes supratome jog esame ne tik skirtingi, bet ir daug kuom panašūs.
Seminarą vedė pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus spec. pedagogė Renata Galdikienė, logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva.
Kviečiame mokytojų padėjėjus į trečiąjį programos modulį „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir /ar sutrikimų turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, kontraktai ir rekomendacijos“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 25 d. 13 val.