2021 m. spalio 27 d. pirmajame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ modulyje „Pagalbos ypatumai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai. Diskutavome apie šiuolaikines švietimo aktualijas įtraukiojo ugdymo srityje, aptarėme sutrikimų ir negalių įvairovę bei strategijas, būdus ir metodus, teikiant pagalbą šiems vaikams. Seminarą vedė pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė, spec. pedagogė Renata Galdikienė, logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva.

Kviečiame mokytojus taip pat aktyviai dalyvauti ir antrame programos modulyje „Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai“, kuris vyks 2021 m. lapkričio 24 d. 13 val.