Spalio 21 dieną Darbėnų gimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai aktyviai dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Savalaikė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, skatinanti įtrauktį švietime“. Paskaitą-diskusiją vedė pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė.
Lapkričio 18 dieną į paskaitą-diskusiją įsitrauks Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.