2021 m. spalio 1 d. paminėta Tarptautinė muzikos diena. Rajono mokyklų 5 klasių mokinių komandos dalyvavo Marijono Daujoto progimnazijos muzikos mokytojos ekspertės Mildos Trušauskaitės organizuotoje viktorinoje-konkurse „Muzika mano širdyje“. Muzikos mylėtojus subūrusi veikla buvo skirta saviraiškos ir kūrybiškumo gebėjimams tobulinti, muzikinių žinių pritaikymui praktikoje. Viktorina-konkursu taip pat siekta skatinti Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų, ugdymo įstaigų pedagogų, mokinių bendradarbiavimą. Viktorinos-konkurso metu mokiniai pasitikrino bendras muzikines, teorines ir praktines muzikos dalyko žinias, atliko kūrybinę užduotį.

Dėkojame viktorinos-konkurso dalyviams – Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro ir Marijono Daujoto progimnazijos mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams. Muzikos mokytojos ekspertės Mildos Trušauskaitės parengtą ir viktorinoje-konkurse naudotą užduotį kviečiame pritaikyti vedant muzikos pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus. Nuorodą į užduotį galite rasti Kretingos rajono švietimo centro mokytojų edukaciniame banke.