Džiaugiamės mūsų rajono mokytojų padėjėjų entuziazmu ir motyvacija mokytis ir įgyti praktinių žinių, kurių reikia dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Seminarą vedė pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė, spec. pedagogė Renata Galdikienė, logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva.

Pirmajame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ modulyje „Pagalbos ypatumai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ susipažinome su mokytojų padėjėjų lūkesčiais, bei pristatėme mokytojų padėjėjo vaidmenį teikiant pagalbą vaikams, kuriems jie buvo skirti. Aptarėme mokymosi sunkumus, dažnai sutinkamus vaikų sutrikimus bei negalias, kurių kontekste mums kyla iššūkiai. Diskutavome apie įtraukiojo ugdymo galimybes ir šiandienos realybę.

Primename, jog antrasis modulis mokytojų padėjėjams vyks „Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai“ vyks 2021 m. spalio 28 d. 13 val.