2021 m. rugsėjo 28 d. vyko metodinė diena ,,Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“, kurios metu metodine patirtimi dalinosi Kretingos Marijos Tiškevičiūtės, Klaipėdos Litorinos mokyklų, Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos ir Vilniaus Eitminiškių gimnazijos mokytojos bei švietimo pagalbos specialistės. Metodinės dienos metu skaityti ir aptarti net 11 pranešimų apie darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ypatumus: pristatyta integruotų projektų nauda, mokinių skaitymo įgūdžių stiprinimo galimybės, darbo nuotoliniu būdu iššūkiai, STEAM projekto įgyvendinimas, savarankiškumo ugdymo per praktinę veiklą pasiekimai, kaniterapeuto pagalbos efektyvumas, analizuotos elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo galimybės bei specialiųjų poreikių mokinių ugdymo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.
Dėkojame:
• metodinės dienos organizatorėms Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos socialinei pedagogei ekspertei Reginai Songailienei ir Klaipėdos Litorinos mokyklos socialinei pedagogei Jūratei Gedvilienei;
• pasidalijimą metodine patirtimi Marijos Tiškevičiūtės mokyklos komandai: Ingridai Jonkienei, ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai, Angelei Kleinauskaitei, logopedei, specialiajai pedagogei metodininkei, Aurelijai Lukošienei, specialiosios klasės mokytojai metodininkei, Editai Strikienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, Gintarei Urbonienei, pradinio ugdymo mokytojai.