Artėjant rudeniui, medžiai spalvina savo lapus ypatingai žemiškomis spalvomis, o štai mažylių tėveliai ieško atsakymų į klausimą : kaip gi padėti vaikui geriau jausti darželyje?
Vakar šiuo klausimu pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva diskutavo su l/d „Ąžuoliukas” tėveliais. Kėlėme klausimus, ieškojome atsakymų , bei kūrėme adaptacijos planą.
Dar vienas toks renginys numatomas ir l/d Žilvitis tėveliams, kurie kviečiami rugpjūčio 30d. 16:30 val.