2024 m. balandžio 5 d. Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ organizavo metodinę dieną „Vaiko individuali veikla paruoštoje aplinkoje bei įtraukiojo ugdymo galimybės”. Vyko pasidalinimas gerąja patirtimi su Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis. Mokytojos susipažino su M. Montessori ugdymo filosofija, ugdymo priemonėmis, stebėjo vaikų veiklą (atviras veiklas vedė ikimokyklinio ugdymo mokytojos V. Jakienė, S. Anužienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Žiaušienė), pačios aktyviai veikė su ugdymo priemonėmis, susipažino, kaip skirtingų gebėjimų vaikai gali veikti paruoštoje aplinkoje. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Stančikienė pristatė pranešimą, kaip M. Montessori metodikos elementus galima pritaikyti tradicinio ugdymo grupėje.