Vasario 20 dieną Kretingos rajono švietimo centre vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų susirinkimas „Formuojamasis vaikų vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”. Susirinkimo metu pavaduotojoms buvo pristatytas naujas metodinės veiklos aprašas ir vyko seminaro „Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos: formuojamasis vertinimas vaikų pasiekimams ir pažangai” refleksija. Pavaduotojos aptarė, ką naudingo išgirdo ir sužinojo seminaro metu; diskutavo, dalijosi patirtimi, kaip skirtingoms ugdymo įstaigoms sekasi taikyti formuojamąjį vertinimą priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimams stebėti ir fiksuoti.

Dėkojame pavaduotojoms už dalyvavimą susirinkime ir produktyvią popietę.