Spalio 11 dieną, Kretingos rajono švietimo centre vyko anglų kalbos mokytojų metodinė valanda „Dirbtinis intelektas – pagalba mokytojui“. Susitikimo metu M. Daujoto progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Raimonda Marijošienė kolegoms skaitė pranešimą apie dirbtinio intelekto naudojimo galimybes ruošiantis pamokoms.

Rajono anglų kalbos mokytojų metodinės veiklos koordinatorė, J. Pabrėžos universtetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Rasa Kašinskienė pristatė atnaujinto ugdymo turinio pasiekimų lygius, kalbėjo apie ilgalaikį planavimą.

Vieningai visiems pritarus, metodinės veiklos koordinatore dar vienai kadencijai išrinkta Rasa Kašinskienė. Sveikiname Rasą ir linkime sėkmės!