2022 m. lapkričio 15 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva ir logopedė Raminta Staškauskienė buvo pakviestos į Klaipėdos miesto l/d „Traukinukas“ pasidalinti savo mintimis apie įtraukųjį ugdymą, specialiųjų poreikių vaikus, jų ugdymą bei lydinčius iššūkius.

Ačiū darželio administracijai už kvietimą, pasitikėjimą, o darbuotojams už aktyvų įsitraukimą.