2022 m. birželio 20 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Fizinio ugdymo dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“. Patirtimi iš NŠA mokymų dalijosi Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Milda Laureckienė. Aptartos naujos fizinio ugdymo dalyko programų sritys, dalykų, ypač IT, integracijos galimybės, fizinio pajėgumo testai, specialiųjų poreikių mokinių integravimas į ugdomąją veiklą ir kitos atnaujinamo ugdymo turinio aktualijos.