2022 m. balandžio 21 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Jurgita Širvinskienė skaitė paskaitą Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos mokytojams.

Paskaitos „Motyvacijos ir pilietiškumo svarba šiuolaikiniam vaikui“ metu nagrinėjome autonomijos, kompetencijos ir sąryšingumo poreikių patenkinimo svarbą mokinių motyvacijai, aiškinomės koks mokytojų elgesys motyvaciją skatina, o koks slopina bei ką turėtų daryti mokytojai, norėdami išugdyti pilietiškus mokinius.

Dėkojame mokytojams už dalyvavimą ir diskusijas!