2022 m. vasario 8 d. įvyko rajono mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų ekspertų apskritojo stalo diskusija „Dalyko mokytojo, švietimo pagalbos specialisto eksperto įžvalgos mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui“. Tai vienas iš pirmųjų žingsnių įgyvendinant Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022 – 2024 m. priemonių planą, parengtą bendradarbiaujant Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų atstovams, Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriui ir Kretingos rajono švietimo centrui. Diskusijos dalyviai dalinosi įžvalgomis mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo tema. Planuota, kokia ekspertų patirtis padėtų kitiems rajono mokytojams, švietimo pagalbos specialistams siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų, pažangos. Džiugu, kad apskritojo stalo diskusija subūrė mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus ekspertus iš Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijų, Kretingos meno mokyklos, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos.