2021 m. gruodžio 13 d. ketvirtame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulyje „Vaikai, turintys dėmesio ir aktyvumo (ADHD) sutrikimą: mokytojų vaidmuo ir pagalba vaikui“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono mokytojų padėjėjai.

Diskutavome, kokia riba tarp sunkumų susikaupti ir dėmesio sutrikimo. Gilinomės į sveiko aktyvumo ir aktyvumo sutrikimo skirtumus. Koks mūsų vaidmuo siekiant padėti šiems vaikams?

Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė, psichologė Dalia Mikalauskienė ir psichologė-psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė.