Lapkričio 18 d. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai, švietimo pagalbos specialistai aktyviai dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Savalaikė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, skatinanti įtrauktį švietime“. Paskaitą-diskusiją apie įtraukųjį ugdymą, iššūkius ir galimybes, pasiruošimą 2024 metų įtraukties plano įgyvendinimui organizavo pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė. Specialioji pedagogė Renata Galdikienė
pristatė konkrečius ir praktinius būdus bei metodus, įgyvendinamas mokymosi strategijas, kaip padėti ugdymosi procese vaikams, turintiems mokymosi sutrikimų.
Sekanti paskaita-diskusija „Kitoks vaikas mano grupėje/klasėje“ Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre vyks gruodžio 2 d.