KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ METODININKO PAREIGOMS (DARBO KRŪVIU 40 DARBO VALANDŲ PER SAVAITĘ) UŽIMTI NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D.

Darbo krūvis: 40 darbo valandų per savaitę.

Atlyginimas (bruto): nuo 1035 Eur iki 1218 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
1.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas ir aukštasis išsilavinimas arba pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
1.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus);
1.4. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas;
1.5. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

2. Pretendentų privalumai:

2.1. daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL), projektinio darbo patirtis ir įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
2.2. gebėti savo darbe vadovautis Centro veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
2.3. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

3. Centro metodininko funkcijos: 

3.1. kurti metodinės veiklos sistemą, organizuoti metodinės veiklos renginius ir vadovauti rajono švietimo bendruomenės metodinės veiklos vykdymui;
3.2. konsultuoti pedagogus kvalifikacijos tobulinimo(-si) ir mokymo(-si), metodinės veiklos klausimais;
3.3. kaupti edukacinės patirties banką, informaciją apie edukacines naujoves, metodus, vykdyti tyrimus, prognozuoti kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius rajone metodinei veiklai gerinti;
3.4. organizuoti rajono pedagogų, jų mokinių darbų bei kitų suaugusiųjų įvairių veiklų parodas ir inicijuoti kitus renginius;
3.5. organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone, rengia dokumentus, vykdo renginių apskaitą.

4. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4.3. gyvenimo aprašymą;
4.4. pedagogo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31.

Siųsti elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pareigybės aprašymas čia.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie konkurso datą bus informuoti el. paštu. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonus: 8 675 27944.

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Atlyginimas (bruto): nuo 1377 Eur iki 1934 Eur, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.). Psichologo pareigybė skiriama mokiniams konsultuoti mokyklose, vykdančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, kuriose nėra psichologo pareigybės.

Reikalavimai pretendentams:

- vientisosios psichologinės magistro studijos;

- darbo patirtis: ne mažiau 5 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros įstaigose;

- gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

- gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);

- podiplominės studijos (gali būti dar nepabaigtos);

- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;

- reikiamų teisės aktų išmanymas.

 Privalumai:

- patirtis dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

- patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2021 m. liepos 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 15.30 val.

- Siųsti elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atranka:

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, apie konkurso datą bus informuoti jų CV nurodytu el. paštu.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonais: 8 67413639; 8 67413759
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Atlyginimas (bruto): nuo 1146 Eur iki 1610 Eur, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.). Socialinio pedagogo pareigybė skiriama mokiniams konsultuoti mokyklose, vykdančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, kuriose nėra socialinio pedagogo pareigybės.

Reikalavimai pretendentams:

- socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, įgyta universitete, arba socialinio darbuotojo kvalifikacija, įgyta universitete, ir įgyta pedagogo profesinė kvalifikacija;

- darbo patirtis: ne mažiau 5 metų darbo su vaikais patirtis švietimo įstaigose;

- gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;

- reikiamų teisės aktų išmanymas.

 Privalumai:

- patirtis dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

- patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2021 m. liepos 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 15.30 val.

- Siųsti elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atranka:

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, apie konkurso datą bus informuoti jų CV nurodytu el. paštu.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonais: 8 67413639; 8 67413759

 

Joomla templates by Joomlashine