Metodinė veikla - mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:
  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą
  • skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją.

2018 metais Kretingos rajone veiklą vykdo 32 metodiniai būreliai.

Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė – Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Kretingos rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas.

Nariai
100
Straipsniai
391
Straipsnių peržiūros
910166

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine