Metodinė veikla - mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:
  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą
  • skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją.

2019 metais Kretingos rajone veiklą vykdo 25 metodiniai būreliai: 14 vadovaujamų metodinio būrelio pirmininkų, 11 kuruojamų Centro metodininko, atsakingo už metodinę veiklą.

Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė – Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba (2020 m. sausio 2 d. Nr. V1-7).

2020 metais Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-7 patvirtinta Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė – Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Joomla templates by Joomlashine