Metodinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:
  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą;
  • skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją.

Šiais mokslo metais Kretingos rajone veiklą vykdo 33 metodiniai būreliai.

Mokyklų metodinės tarybos pirmininkas – Vilius Adomaitis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos geografijos mokytojas metodinininkas.

Kretingos rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas.

Nariai
74
Straipsniai
260
Straipsnių peržiūros
371238

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine