Semiplius
Registracija
Registracija

 2017 – 2018 m. m. švietimo įstaigose ypatingas dėmesys skiriamas prevencinių programų įgyvendinimui.

Rugsėjo 5 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko susirinkimas „Dėl mokyklų prevencinių programų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos“. Susirinkime dalyvavo mokyklų atstovai atsakingi už prevencinių programų įgyvendinimą, Kretingos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir švietimo centro atstovai.

Aurelija Jedenkienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, trumpai pristatė nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusias Švietimo įstatymo pataisas, kuriose apibrėžtos prevencinių programų, patyčių sąvokos, reglamentuota apsauga švietimo įstaigose: nustatyta, kad švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma, apie smurto atvejį švietimo įstaigos vadovas privalo pranešti nustatytiems asmenims ir institucijoms, numatyta švietimo įstaigos vadovo pareiga imtis priemonių, kad tiek smurtą patyrę, tiek smurtaujantys mokiniai kartu su juos lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai laiku gautų psichologinę pagalbą.

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė pristatė informacinį lankstinuką „Rekomendacijos smurto atveju“, kuriame aprašytos smurto prieš vaikus formos, jų atpažinimo kriterijai, pateikta schema kada ir kur atsakingi asmenys turi kreiptis pastebėję smurto atvejus, nurodyti kontaktai kur ir kada galima kreiptis dėl psichologinės pagalbos. Vedėja taip pat akcentavo, kad Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai nenusišalina nuo prevencinės veiklos ir yra pasirengę toliau tęsti prevencinę švietėjišką veiklą mokyklose: skaityti paskaitas, vesti klasės valandėles (pagal iš anksto suderintą grafiką). Šių metų naujienos –skyriuje bus vedami tėvystės įgūdžių mokymai pagal programą „Laiptai“, socialinių įgūdžių lavinimo grupiniai užsiėmimai mokiniams, praktiniai mokymai makytojų padėjėjams.

Susirinkime buvo pristatyti ir aptarti prevencinių programų vertinimo kriterijai.

Diskutuota, kaip mokykloms sekasi įgyvendinti Rekomendacų mokykloms dėl smurto prevencijos įgyvendinimo nuostatas. Dalyviai informuoti, kad siekdami išsiaiškinti dabartinę situaciją, išanalizuoti prevencijos įgyvendinimo mokyklose turinį, formas, mastą bei bendruomenės narių įtrauktį rugsėjo mėnesį bus atliekama mokyklų apklausa.

Visi susirinkę švietimo įstaigų atstovai buvo pakviesti bendrauti, bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, kolegiškai padėti vieni kitiems nes už smurtą ir patyčias atsakingi esame visi.

Pranešimas

 
Nariai
108
Straipsniai
469
Straipsnių peržiūros
1223880

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine