Semiplius
Registracija
Registracija

Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Seminaras vyks Vilniuje 2017 m. spalio 24–27 d. Numatoma, kad seminare dalyvaus 25 mokytojai (15 mokytojų iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių). Atrenkant dalyvius, prioritetas bus teikiamas tiems, kurie mokytojais dirba ne ilgiau nei trejus metus. Seminaras vyks anglų kalba.

„Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa remiasi Europos Tarybos vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms, demokratijai ir pan. Šio seminaro svarbiausios temos – autentiškoji lyderystė, darbas su įvairiomis tikslo grupėmis ir (arba) įvairiuose kontekstuose, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

Mokymų seminaras bus skirtas jauniems pradedantiesiems mokytojams, ieškantiems savojo kelio ir bandantiems susiorientuoti tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės. Jauniems mokytojams, pradedantiems savo pedagoginį kelią, svarbu įtvirtinti ir stiprinti demokratinės kultūros kompetencijas. Šiuo etapu ypatingą svarbą įgyja tinkamas dėmesys asmeniniam tobulėjimui, demokratinio pilietiškumo ugdymas ir tarpkultūrinis dialogas.

Seminare bus nagrinėjami iššūkiai, tenkantys šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo:
  • Kaip likti autentiškam šiandieninių švietimo iššūkių ir kontekstų įvairovėje?
  • Kaip dirbti su įvairiomis tikslo grupėmis ir (ar) įvairiuose kontekstuose?
  • Kaip užtikrinti prasmingą polilogą ir bendradarbiavimą?

Seminaro metu bus naudojami tiek aktyvūs, į veiklą įtraukiantys, tiek reflektyvūs ar mokymąsi iš patirties skatinantys metodai. Dalyviai galės išbandyti keletą „Pestalozzi“ programos siūlomų veikti įgalinančių ir bendradarbiavimą stiprinančių metodų. Daugiau apie seminaro tikslus, preliminarią programą galite rasti: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar.

Paraiška teikiama internetu. Primename, kad galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 4 d.

Nakvynės, maitinimo, programos, kelionės išlaidas dengia organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1234994

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine