Semiplius
Registracija
Registracija

2017 05 09Gegužės 9 d. Kretingos rajono kultūros centre vyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus užsakyto tyrimo „Geros mokyklos link“ rezultatų pristatymas mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams, metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų klasių vadovų metodinių grupių pirmininkams, pedagogų profesinės sąjungos atstovams.

Tyrimą atliko ir rezultatus pristatė Šiaulių universiteto komanda: dr. Andrius Norkus, kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius, doc. dr. Erika Masiliauskienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė, Odeta Šapelytė, Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros lektorė. Tyrimu siekta atskleisti Kretingos rajono mokyklų ugdymosi proceso dalyvių (mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, mokyklų vadovų) nuomonę apie dabartinę mokyklą bei jų lūkesčius Gerai mokyklai.

Po mokslininkų tyrimo pristatymo dalyviai dirbo grupėse, diskutavo, ieškojo galimų būdų kaip švietimo bendruomenės veikdamos skirtingose srityse (ugdymo ir ugdymosi, ugdymo(-si) aplinkų kūrimo, ugdymo(-si) rezultatų siekimo, mokyklos atvirumo) skirtingu lygmeniu (mokytojo, mokyklos, savivaldybės lygmuo) dirbdamos kartu ir bendradarbiaudamos galėtų pasiekti, kad kiekviena rajono mokykla taptų gera mokykla, kad kiekvienas rajono mokyklos bendruomenės narys su pasididžiavimu galėtų pasakyti: „Čia mano mokykla, aš joje mokausi/dirbu ir man gera čia būti“.

Tikimės, kad Kretingos rajono mokyklos, remdamosios tyrimo išvadomis bei praktinio darbo-diskusijos rezultatais, numatys mokyklos tobulinimo prioritetines sritis, pasirinks, kokius mokyklos veiklos aspektus jos nori tobulinti pirmiausia, siekdamos tapti geromis mokyklomis.

Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1235012

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine