Kretingos rajono švietimo centras 2016 m. rugsėjo 1 d. pradėjo įgyvendinti Erasmus+ KA2 projektą „Promoting Third Age Education“ („Vyresnio amžiaus suaugusiųjų asmenų švietimo skatinimas“), finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projektas vienija organizacijas partneres iš Latvijos, Lietuvos, Ispanijos ir Slovėnijos.

Projekto Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712

Projekto trukmė 24 men. Laikotarpis 2016-09-01 – 2018-08-31

Projekto partneriai
Apie projektą

Pagrindinis šio „Erasmus +“ KA2 projekto tikslas yra sukurti kokybiškus Kursus / edukacines programas vyresnio amžiaus žmonėms ir pateikti juos šio projekto sukurtoje interneto platformoje.

Galutiniai šių kursų/edukacinių programų vartotojai – vyresni suaugusieji 50+, norintys geriau suprasti savo padėtį visuomenėje, atrasti savo europinį identitetą ir individualius aktyvaus senėjimo būdus, bei norintys toliau tobulinti savo kalbinius gebėjimus siekiant geresnių bendravimo įgūdžių ir integracijos į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Dvejų metų trukmės projekto metu bus sukurtas mišrus kursų/švietimo programų rinkinys. Naudojant naujas technologijas, vyresnio amžiaus suaugusieji galės mokytis savo tempu. Jie turės prieigą prie kokybiško vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo internetinio įrankio, kuris suteiks galimybę tobulinti informacinių technologijų, kalbinius, bendravimo įgūdžius ir kompetencijas bei pasitikėjimą savimi.

Specializuoti kursai/edukacinės programos bus orientuotos į vyresnio amžiaus besimokančiųjų poreikius, patirtį ir siekius, skatins vyresnio amžiaus besimokančiuosius nuolat tobulėti ir prisitaikyti prie šiuolaikinių socialinių pokyčių ir poreikių. Be to, besimokantieji pagerins savo užsienio kalbos įgūdžius reikalingus keliaujant, susitinkant su naujais žmonėmis, domintis kitomis šalimis ir kultūromis.

Projekto veiklų kalendorius

Intelektiniai produktai

1 Lyginamosios analizės tyrimas

Šis lyginamosios analizės tyrimas atliktas siekiant įvertinti ir palyginti tyrime dalyvavusių šalių įgyvendinamos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politikos kryptis ir praktiką. Šio tyrimo tikslas yra (1) nustatyti ką ir kurioje šalyje tobulinti, (2) analizuoti, kaip kitos šalys pasiekia kokybišką vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politikos įgyvendinimo lygį ir (3) panaudoti gautą informaciją, siekiant pagerinti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situaciją projekte dalyvaujančiose Šalyse.

Jungtinė ataskaita parengta vadovaujantis Latvijos, Lietuvos, Ispanijos ir Slovėnijos ataskaitomis, kurios buvo rengiamos remiantis bendra duomenų rinkimo matrica. Tyrimas atspindi (1) demografinius vyresnio amžiaus asmenų duomenis: gyvenimo trukmę, vidutinį amžių šalyje, vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį, švietimo teikėjus ir kt. Tyrime taip pat nagrinėjama vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija, jo prieinamumas, organizavimo būdai, finansavimo šaltiniai, pateiktos išvados kaip patys suaugusieji ir jų mentoriai (lektoriai) vertina vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procesą, jo poreikį ir kokybę.

Raktiniai žodžiai: vyresnis amžius, vyresnio amžiaus suaugusieji, vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas, švietimo teikėjai, švietimo procesas, mentoriai, metodai.

ATASKAITA LT

ATASKAITA EN

2 Metodologija-praktinis vadovas

Praktinis vadovas „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo organizavimas“ yra parengtas kaip pagalbinė metodinė priemonė, kuri bus naudojama rengiant Erasmus + P3AE projekto vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas: „Anglų kalba pradedantiesiems“, „Anglų kalba keliaujantiems“, „Aktyvus senėjimas ir ES identitetas vyresniame amžiuje“ ir „Pagerink Kataloniečių kalbos įgūdžius“. Kai kurios minėtų programų dalys bus patalpintos projekto mokymosi platformoje. Šis vadovas taip pat skirtas tiems, kurie rengia ar ketina rengti švietimo programas, skirtas vyresnio amžiaus asmenims.

VADOVAS LT

VADOVAS EN

3 Mokymosi platforma

P3AE

Nariai
104
Straipsniai
419
Straipsnių peržiūros
1048941

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine