2016 m. lapkričio 29 d. įvyko Asociacijos Kretingos trečiojo amžiaus universiteto studentų visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 136 studentai (iš viso sąrašuose yra 219 studentų). Susirinkimą vedė asociacijos direktorė Janina Mikučionienė. Susirinkimo pradžioje buvo padėkota Kretingos Švietimo centro direktorei Adelei Mazeliauskienei už pagalbą ir visokeriopą paramą per tuos šešis darbo su senjorais metus.
Susirinkimas išrinko asociacijos valdybą ir revizorę. Į valdybą išrinkti: Danutė Jonikienė, Vaclovas Gricius, Vilma Gnedojienė, Janina Mikučionienė, Irena Lizdenienė, Angelina Paulauskienė, Elena Simonaitienė, Danutė Vasiliauskienė ir Genovaitė Žukauskienė. Asociacijos revizore išrinkta Ona Rudienė.
2016 m. gruodžio 5 d. valdyba susirinks į pirmą posėdį.
Susirinkimas nustatė 5 Eurų stojamąjį įnašą (šį įnašą rinkti iš naujai priimamų narių) bei metinį 10 Eurų nario mokesčio dydį.
2016 m. gruodžio 2 d. Asociacijos Kretingos trečiojo amžiaus universiteto dainų ansamblis „Svajonių aidas“ (vadovas Aloyzas Žilys), europinių šokių kolektyvas „Gaja“ (vadovė Donata Lubytė), poetė ir kai kurių dainų autorė Juzefa Jucienė bei foto studijos „Fotoakimirka“ nariai vyko į Salantų miestelį, kur miestelio bendruomenei pristatė universiteto veiklą bei surengė koncertą Salantų „Bičiulių“ klubui.

Angelė Paulauskienė, Asociacijos Kretingos trečiojo amžiaus universitetas valdybos narė

Nariai
108
Straipsniai
469
Straipsnių peržiūros
1223856

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine