Ikiprofesinis mokymas yra jaunimo mokyklų privalomojo ugdymo turinio dalis. Tai ugdomoji praktinė veikla, padedanti mokiniui susigrąžinti mokymosi motyvaciją, perprasti darbo reikšmę, susipažinti su esamomis profesijomis, ugdanti bendrąsias kompetencijas ir suteikianti žinių, kaip įgyti profesiją.
Ikiprofesinio mokymo tikslai - sudaryti mokiniams galimybes susipažinti su įvairiomis profesijomis, padėti suprasti darbo reikšmę, ugdytis darbinės veiklos įgūdžius.
Įgyvendinant tikslus, siekiama:
  • stiprinti mokymosi motyvaciją,
  • ugdyti gebėjimus planuoti profesinę karjerą,
  • ugdyti kompetencijas, reikalingas žmogaus būsimai profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui.
Ikiprofesinį mokymą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Ikiprofesinis mokymas organizuojamas Centro nustatyta tvarka. Mokinių pasiekimai vertinami atsižvelgiant į padarytą pažangą ir realius pasiekimus.
Centre yra vykdomos šios ikiprofesinio mokymo programos:

Centro ikiprofesinio ugdymo modelis.

Dokumentai reglamentuojantys ikiprofesinį mokymą:
Joomla templates by Joomlashine