Graži Žemaitijos žemė – Kretinga, o jos senjorai, norintys mokytis, siekiantys bendrauti nepaisydami metų naštos. Garbaus amžiaus žmonės išgyvena saviraiškos poreikį, norą tobulėti, bendrauti, dvasiškai auginti save. Jie nori mokytis užsienio kalbų, teisės pagrindų, kompiuterinio raštingumo, menų, fotografijos, literatūros, filosofijos...

 1. Dvasinis augimas ir bendravimo kultūra;

2. Kūrybiškumas ir netradiciškumas – sociokultūrinės senjorų veiklos pagrindas;

3. Kelionės ir ekskursijos – kultūrinio paveldo pažinimo galimybė;

4. Informacinės technologijos – ne kliūtis senjorų amžiui.

Priimdami pedagogų švietimo centro organizuojamą savanorių pagalbą, senjorai ir patys tampa savanoriais. Taip atsiskleidžia brandaus gyvenimo įvairesnės raiškos galimybės. Naujos mokymosi formos, paskaitos - diskusijos sudaro galimybę patirti bendravimo, bendros veiklos džiaugsmą, skatina apmąstyti veiklos būdus, įsivertinti savo lūkesčius. Todėl mūsų centro įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas siūlo senjorams ekspertinę pagalbą.

Trečiojo amžiaus universitete (TAU) 2011-2012 m. studijavo 98 klausytojai. 2011 m. įvyko 34 užsiėmimai, įvairiomis temomis: sveikatos, etnokultūros, religijotyros, aplinkos pažinimo temomis. Paskaitas, seminarų ciklus skaitė 11 lektorių. Senjorai įgijo žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.

2013 m. sausio 10 d. Trečiojo amžiaus universitetas pakvietė Kretingos rajono senjorus naujiems mokslo metams. Į universitetą sugužėjo dar gausesnis mokymosi ir bendravimo džiaugsmo norinčių patirti senjorų būrys, net 135 klausytojai. Tad nuo 2013 m. TAU veikia net trys fakultetai: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo. 2013 m. senjorams buvo organizuota: išvyka į konferenciją „Kasdien auginu savo gyvenimą“ Radviliškio rajone Burbiškio dvare, susirinkimai, apskritas stalas, praktiniai mokymai „Šiaurietiškas ėjimas“, „Mankšta senjorams namuose“, šventė „Vaiskus vakaro žydėjimas“, susitikimai-diskusijos su Seimo nare, poete Dalia Teišerskyte, Kretingos rajono meru Juozu Mažeika, žurnaliste Rita Miliūte, operos solistu Rafailu Karpiu, visuomenės veikėju Rimu Šapausku, 6 edukacinės išvykos, 2 akcijos, 14 paskaitų, senjorai dalyvavo dailyraščio konkurse, fotografijos kursuose.

2014 m. senjorai dalyvavo 43 skirtinguose renginiuose: paskaitose, mokymuose, kursuose (anglų kalbos, fotografijos, tapybos ant šilko, vilnos vėlimo šlapiu ir sausu būdu, PowerPoint programos panaudojimo, elektroninio pašto sukūrimo ir naudojimo), praktiniuose mokymuose-seminaruose, Kretingos muziejuje vedamuose edukaciniuose užsiėmimuose (duonos kepimas, saldainių gaminimas), edukacinėse išvykose Lietuvoje ir užsienyje (pavasarį senjorai aplankė tris kaimyninių šalių sostines Taliną-Stokholmą-Rygą), susitikimuose su politikais ir kitais žymiais žmonėmis ir jau tradicinėse tapusiose akcijose („Pasodink medį – miškas tau padėkos", „Darom Akmeną švaresnę“). Įgyvendinant Grundtvig savanorystės projektą „Baltijos šalys suaugusiųjų švietimui“ senjorams savanoriams buvo vedami latvių kalbos kursai, skaitomos paskaitos apie savanorystę. Šiuo metu įgyvendinant MČTAU projektą „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“ grupė senjorų dalyvauja mokymuose „Lietuvių liaudies šokiai“. Pavasarį Buvo suorganizuota respublikinę Trečiojo amžiaus universitetų konferencija „Darykime tai kuo tikime, tikėkime tuo ką darome“, kurios tikslas susitikti, pasidžiaugti Respublikos TAU meninių ansamblių pasiekimais, padovanoti vienas kitam gražią šventę.

2015 m. Trečiojo amžiaus universitete veikla vyko 4 fakultetuose: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikos gyvensenos ir Socialinės psichologijos. Užsiėmimus lankė 210 senjorų. Senjorams buvo suorganizuotos 56 veiklos: 2 susirinkimai, 6 praktiniai mokymai, 4 šventės, 30 paskaitų, 5 edukacinės išvykos ne tik po Lietuvą, bet senjorai pabuvojo Kroatijoje ir Olandijoje, 4 akcijos, susitikimas su Kauno Trečiojo amžiaus universiteto studentais, 3 popietės, diskusija „TAU universiteto dabartis ir ateities perspektyvos“. Paskaitos TAU senjorams buvo organizuojamos du kartus per mėnesį: viena paskaita bendra ir po vieną paskaitą atskiriems fakultetams.Atskiroms senjorų grupėms buvo vedami kursai ir mokymai: „Darbas su PowerPoint“, „IKT pradžiamokslis“, „Sveika gyvensena“, „Velykų aksesuarai“ (2 grupės), „Foto-video studija“, „Elektroninė bankininkystė“. Senjorai dalyvavo akcijose: „Senjore, pasodinki medį“, „Saugus kelias į mokyklą“, „Pagalba nepasiturintiems prieš Kalėdas“, „Kalėdų sveikinimas draugui“. Sėkmingai veiklą tęsė TAU senjorių ansamblis „Svajonių aidas“, kuriam vadovauja kompozitorius, chorvedys, muzikos mokytojas ekspertas Aloyzas Žilys. Įgyvendinant MČTAU projektą „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“ susibūrė senjorų lietuvių liaudies šokių kolektyvas „TAU ritmas“, kuriam vadovauja choreografijos mokytojas Aurimas Bajoras. Lietuvos garbės konsulės Kroatijoje Rimos Koič kvietimu, 2015 metų kovo 11-ąją Kretingos TAU senjorų kolektyvai „Svajonių aidas“ (vadovas Aloyzas Žilys) ir „TAU ritmas“ (vadovas Aurimas Bajoras) atstovavo Lietuvai Kroatijoje, Zadaro mieste jie padovanojo kroatams bei ten gyvenantiems lietuviams lietuviškų dainų ir šokių pynę.

Džiaugiamės, kad priimdami pedagogų švietimo centro organizuojamą savanorių pagalbą, senjorai ir patys tampa savanoriais. Taip atsiskleidžia brandaus gyvenimo įvairesnės raiškos galimybės. Naujos mokymosi formos, paskaitos – diskusijos sudaro galimybę patirti bendravimo, bendros veiklos džiaugsmą, skatina apmąstyti veiklos būdus, įsivertinti savo lūkesčius. Tamprūs ryšiai su žiniasklaida, tad spaudoje dažnai galima rasti straipsnių apie TAU veiklą, nes mėgsta rašyti ir fotografuoti patys senjorai. Renginiuose dažni svečiai ir rajono politikai, kurie būna ne tik svečiai, bet ir patys skaito paskaitas: meras Juozas Mažeika, vicemeras Vytautas Ročys, administracijos direktorius Virginijus Domarkas, rajono švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas, istorijos mokytojas ekspertas Darius Petreikis, tarybos narė doc. Jūratė Laučiutė ir kt. TAU paskaitoms, seminarams pasitelkiame rajone bei regione žinomus žmones: gydytojus, žolininkus, istorikus, politikus, sportininkus, kompiuteristus, užsienio kalbų specialistus, mokytojus, fotografus ir kt.

 

Nariai
108
Straipsniai
469
Straipsnių peržiūros
1223879

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine