Semiplius
Registracija

Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Seminaras vyks Vilniuje 2017 m. spalio 24–27 d. Numatoma, kad seminare dalyvaus 25 mokytojai (15 mokytojų iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių). Atrenkant dalyvius, prioritetas bus teikiamas tiems, kurie mokytojais dirba ne ilgiau nei trejus metus. Seminaras vyks anglų kalba.

„Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa remiasi Europos Tarybos vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms, demokratijai ir pan. Šio seminaro svarbiausios temos – autentiškoji lyderystė, darbas su įvairiomis tikslo grupėmis ir (arba) įvairiuose kontekstuose, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

Mokymų seminaras bus skirtas jauniems pradedantiesiems mokytojams, ieškantiems savojo kelio ir bandantiems susiorientuoti tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės. Jauniems mokytojams, pradedantiems savo pedagoginį kelią, svarbu įtvirtinti ir stiprinti demokratinės kultūros kompetencijas. Šiuo etapu ypatingą svarbą įgyja tinkamas dėmesys asmeniniam tobulėjimui, demokratinio pilietiškumo ugdymas ir tarpkultūrinis dialogas.

Seminare bus nagrinėjami iššūkiai, tenkantys šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo:
  • Kaip likti autentiškam šiandieninių švietimo iššūkių ir kontekstų įvairovėje?
  • Kaip dirbti su įvairiomis tikslo grupėmis ir (ar) įvairiuose kontekstuose?
  • Kaip užtikrinti prasmingą polilogą ir bendradarbiavimą?

Seminaro metu bus naudojami tiek aktyvūs, į veiklą įtraukiantys, tiek reflektyvūs ar mokymąsi iš patirties skatinantys metodai. Dalyviai galės išbandyti keletą „Pestalozzi“ programos siūlomų veikti įgalinančių ir bendradarbiavimą stiprinančių metodų. Daugiau apie seminaro tikslus, preliminarią programą galite rasti: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar.

Paraiška teikiama internetu. Primename, kad galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 4 d.

Nakvynės, maitinimo, programos, kelionės išlaidas dengia organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Informuojame, jog konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“ Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje vyks 2017 m. birželio 10 d., šeštadienį, 12.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje veikia pradinių klasių mokinių siuvinėjimo būrelis 013„Adatėlė“. I-IV klasių mergaitės siuvinėja kryželiu paveiksliukus, jais džiaugiasi, įvairiomis progomis dovanoja šeimos nariams, draugams. Birželio mėnesį savo darbus pristato Švietimo centre parodoje „Pirmieji žingsniai“. Vadovė – Nijolė Meškauskienė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Kviečiame aplankyti parodą.

 

081

Parodos „Mūsų kūrybos spalvos darbų autoriai-Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus būrelio „Įdomiosios technologijos“ nariai ir jų vadovė – Judita Alšauskienė, technologijų mokytoja metodininkė, kviečia pasidžiaugti jų kūrybiniais, įvairia technika atliktais, spalvingais darbais.

 2017-05-30 Švietimo centre prasidėjo Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ parengtas Kretingos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas, seminarų ciklas „Smurtas artimoje aplinkoje: atsakingi esame visi“. Ciklo mokymuose dalyviai bus supažindinti su smurtą artimoje aplinkoje reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, jie bus mokomi kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kaip bendrauti su smurtą patyrusiu vaiku/mokiniu bei konsultuoti tėvus/globėjus.

Pirmąjį seminarą „Smurto šeimoje rūšys, priežastys ir požymiai“ vedė Linas Slušnys, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras. Seminare dalyvavo 25 socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, socialiniai darbuotojai. 

020

024 

 

Gegužė – vienas aktyviausių mėnesių mokyklose. Tai lyg ir darbų suvestinė, rezultatų apibendrinimas. Šiais mokslo metais ugdymo procese daug dėmesio buvo 2017 05 10skiriama individualiai vaiko/mokinio pažangai, ugdymo(-si) sėkmei. Šiais klausimais Kretingos rajono mokyklų direktorių pavaduotojai domėjosi edukacinės išvykos „Ugdymo(-si) sėkmės Šiaulių miesto švietimo įstaigose“ metu. Didždvario gimnazija pristatė mokyklos sėkmės istoriją, dalijosi vadybos, mokinio asmeninės pažangos ir kitais klausimais. „Romuvos“ progimnazijos administracija supažindino su mokyklos strategija, mokinių ir mokytojų motyvacijos skatinimo metodais, - kaip tik lankymosi dieną vyko šventė gabiems mokiniams ir jų mokytojams, tėveliams. Lopšelio-darželio „Gluosnis“ administracija pasidžiaugė sėkmingu etnografiniu, meniniu, sportiniu ir užsienio kalbų ugdymu, aukšta pedagogų motyvacija. Edukacinės išvykos apibendrinimas vyko Chaimo Frenkelio viloje, kur pedagogai susipažino su dvarų kultūra, košerinio maisto gamybos metodika, Frenkelių paveldu Šiauliuose.

Nors kalendorius bylojo pavasario pabaigą, tačiau gamta iškrėtė pokštą: edukacinės išvykos dalyviai pasisėmė ne tik pedagoginės, vadybinės patirties, bet ir pasidžiaugė gegužės sniegu.

Metodininkė Rima Ramoškienė

2017 05 09Gegužės 9 d. Kretingos rajono kultūros centre vyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus užsakyto tyrimo „Geros mokyklos link“ rezultatų pristatymas mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams, metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų klasių vadovų metodinių grupių pirmininkams, pedagogų profesinės sąjungos atstovams.

Tyrimą atliko ir rezultatus pristatė Šiaulių universiteto komanda: dr. Andrius Norkus, kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius, doc. dr. Erika Masiliauskienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė, Odeta Šapelytė, Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros lektorė. Tyrimu siekta atskleisti Kretingos rajono mokyklų ugdymosi proceso dalyvių (mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, mokyklų vadovų) nuomonę apie dabartinę mokyklą bei jų lūkesčius Gerai mokyklai.

Po mokslininkų tyrimo pristatymo dalyviai dirbo grupėse, diskutavo, ieškojo galimų būdų kaip švietimo bendruomenės veikdamos skirtingose srityse (ugdymo ir ugdymosi, ugdymo(-si) aplinkų kūrimo, ugdymo(-si) rezultatų siekimo, mokyklos atvirumo) skirtingu lygmeniu (mokytojo, mokyklos, savivaldybės lygmuo) dirbdamos kartu ir bendradarbiaudamos galėtų pasiekti, kad kiekviena rajono mokykla taptų gera mokykla, kad kiekvienas rajono mokyklos bendruomenės narys su pasididžiavimu galėtų pasakyti: „Čia mano mokykla, aš joje mokausi/dirbu ir man gera čia būti“.

Tikimės, kad Kretingos rajono mokyklos, remdamosios tyrimo išvadomis bei praktinio darbo-diskusijos rezultatais, numatys mokyklos tobulinimo prioritetines sritis, pasirinks, kokius mokyklos veiklos aspektus jos nori tobulinti pirmiausia, siekdamos tapti geromis mokyklomis.

Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Akmenų įvairovė stulbinanti: kalnų uolos, lauko rieduliai, blykčiojantys deimantai, karūnose spindintys safyrai ir rubinai... Vertingieji mineralai ir pusbrangiai akmenys nuo žilos senovės žinomi ne tik kaip materialinė vertybė, bet ir kaip turintys tam tikrų gydomųjų savybių. Akmenys buvo naudojami kaip amuletai ir talismanai.

Kūrėjui akmenys yra gyvi, tik reikia mokėti prakalbinti. Juos prakalbina, moko draugauti vienus su kitais, su oda bei metalu papuošalų kūrėja Donata Ataitė-Endružienė. Turėdama laisvą minutę, arba, kai vyras išvykęs, o vaikai miega, ima į rankas įrankius ir jau kokį dešimtmetį kuria vėrinius, apyrankes, auskarus. Pati jų turi begales, dovanoja giminaičiams ar draugams, yra iškeliavusių į užsienį. Jais puošiasi Lietuvos estrados žvaigždės. Gegužės mėnesį Kretingos rajono švietimo centre surengta autorinė Donatos kurtų papuošalų paroda. Parodos autorė, kiek save atsimena, vis ką nors darydavo, kurdavo, siūdavo, veldavo (draugės sako, kad greitai ir batus pradės siūti), nes norėjo būti originali, pasipuošti pačios sukurtu aksesuaru, kurio tikrai niekas neturi.

Kretingos rajono švietimo centre kviečiame aplankyti dar dvi parodas. Simono Daukanto progimnazijos 6-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos metodininkės Živilės Sabaliauskaitės surengė ir pristatė paveikslų parodą „Peizažo interpretacija“. Mokiniai mėgsta piešti, sako, kad tai padeda pačiam atsiskleisti, o tai pradėjo daryti tik dėl geros, malonios, įkvepiančios mokytojos.

Rūdaičių mokyklos, Kurmaičių pradinės mokyklos ir S. Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokiniai vykdo neformalaus vaikų švietimo „Neformalaus ugdymo keramikos programos” veiklas, kuria darbelius iš molio ir nori pasidžiaugti surengtoje parodoje „Pavasario laukimo įkvėpti“. Mokinius lavina, skatina kurti laisvoji mokytoja Lina Nikartienė.

Kviečiame aplankyti parodas, nes kiekviena akimirka pilna nuostabos ir kūrybos.


Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė
 

„Mokymo priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos

ir aktyvios veiklos“2017 04 27

Sėkmingas ugdymo(-si) procesas, aukšta mokymosi motyvacija, pažanga – tai nuolatinė mokyklų veiklos siekiamybė. 2016-2017 mokslo metais švietimo įstaigos ypatingai daug dėmesio skyrė individualiai vaiko/mokinio pažangai. Balandžio 27 d. Kretingos rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis organizavo apskrito stalo diskusiją „Mokymo priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos ir aktyvios veiklos“. Renginio metu buvo aptarti ugdymo metodai, skatinantys mokinių motyvaciją, kūrybiškumą. Mokytojai pristatė integruotų pamokų pavyzdžius, aptarė projektinės veiklos rezultatus, diskutavo, dalijosi pedagogine patirtimi. Dėkojame matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei Aušrai Bončkienei už renginio organizavimą bei rajono matematikos mokytojams už įdomius pranešimus, aktyvias diskusijas.

Metodininkė Rima Ramoškienė

Puslapis 10 iš 14

Nariai
104
Straipsniai
429
Straipsnių peržiūros
1087867

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine