Semiplius
Registracija

Kviečiame susipažinti su informacija pageidaujantiems nuotolinį mokymą organizuoti virtualioje moodle aplinkoje:

 • Mokomosios medžiagos pateikimo galimybės MOODLE
 • Veiklų planavimas MOODLE
 • Veiklos užbaigimo stebėsena MOODLE aplinkoje
 • Teksto redagavimas MOODLE aplinkoje
 • Grįžtamojo ryšio galimybės MOODLE aplinkoje
 • Vaizdo medžiaga MOODLE aplinkoje
 • MOODLE įdiegimas

Prašome peržiūrėti skaidres.

 

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų.Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018), skirti padėti mokytojams pamokose.

3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

5. Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija: http://www.gamtukai.lt/

6. Užduotys priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams https://www.facebook.com/LavinaLT/

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė:http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

3. Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

4. Literatūra (5-8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

6. Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

7. Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose.https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122

9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

10. Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

11. Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

12. Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

13. Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

14. Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė:https://smp2014ch.ugdome.lt/

15. Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

VIDURINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

2. Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014do.ugdome.lt/

3. Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

4. Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/

5. Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

6. Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ma.ugdome.lt/

7. Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/

8. Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: http://smp2014me.ugdome.lt/

Bendros nuorodos į:

  1. Kino fonas: https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ

2. Egzaminatorius 11-12 kl. https://egzaminatorius.lt/ (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

3. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas https://emapamokos.lt/ (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

4. „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti https://klase.eduka.lt/auth

5. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR

6. Fizikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB

7. Matematikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

8. Matematika http://www.matematika.lt/

9. Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM

10.Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/

11. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga. https://www.nec.lt/342/

13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

15. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

16. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

Informacija iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus"

 

Kretingos rajono švietimo centras nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. atšaukia suplanuotus renginius ir kitas veiklas.
 
KONSULTACIJOS NUOTOLINIU BŪDU:
PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS - tel. +370 674 13759
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO – tel. +370 676 57968
SEMINARŲ - tel. +370 614 54265
OLIMPIADŲ, KONKURSŲ - tel. +370 683 20 575
METODINĖS VEIKLOS - tel. +370 646 93545
TURIZMO - tel. +370 616 34552, +370 605 43100
Daugiau informacijos el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,
tel. +370 614 54266
 
Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė

2020 m. kovo 2 – 31 d. Kretingos rajono švietimo centro antro aukšto salėje vyksta Lietuvos mokinių 7 - 12 klasių technologijų olimpiados darbų paroda „2020 Miniatiūra 20x20“.
Visus maloniai kviečiame pasidžiaugti puikiais vaikų darbais.

Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Jolita Lazauskienė

Kretingos rajono švietimo centro II aukšto salę puošia Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Nuo pilies iki pilies“. Gaminant šiuos pilių maketus, tėvai su vaikais galėjo naudoti įvairią atlikimo techniką ir medžiagas. Šių darbelių atlikimas suburia šeimą, vaikai kartu su tėveliais galvoja idėją, konstruoja, dirba kartu, tai laikas kurį praleidžia kartu.

Parodą parengė Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“, Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Lina Kvajauskienė ir Gražina Vitkauskienė. Taip pat pilių karpinius paruošė ir vaikų priežiūros darbuotoja Dalia Stukienė.

Kviečiame aplankyti parodą šių metų kovo mėn. 9-31 dienomis.

Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Jolita Lazauskienė

2020 m. kovo 6 d. Kretingos meno mokykloje vyko 26-oji Lietuvos mokinių 8 – 12 klasių dailės olimpiada „Lietuvos raudonoji knyga“.

Pristatyta buvo 22 mokinių darbai. Malonu buvo matyti tiek daug gražių ir įdomių meno kūrinių. Mokiniai turėjo tris valandas nutapyti dar po vieną darbą. Komisijos pirmininkė paliko ta pačia tema atlikti darbus olimpiados metu. Puikiai vertinimo darbą atliko komisija: Rima Baukaitė, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos dailės mokytoja ekspertė, pirmininkė, narės Ingrida Taujanskienė, Kretingos rajono Salantų meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė, Lina Nikartienė, Kretingos meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė ir Judita Alšauskienė, Kretingos rajono švietimo centro technologijų mokytoja metodininkė.

26-osios Lietuvos mokinių 8 – 12 klasių dailės olimpiados prizinių vietų laimėtojai:
 • I vieta – Iveta Intaitė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 12 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Liudmila Liaudanskaitė.
 • II vieta – Viktorija Rutonytė, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 8 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Živilė Sabaliauskaitė.
 • II vieta – Beta Augustė Rogačiovaitė, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos 10 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės vyresnioji mokytoja Ramunė Grikštaitė.
 • III vieta – Angelina Gražulytė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 9 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja ekspertė Valdonija Karaliūnienė.
 • III vieta – Adelė Danutė Osterberg, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 11 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Liudmila Liaudanskaitė.
 • III vieta – Aistė Barasaitė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 12 klasės mokinė. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Liudmila Liaudanskaitė.
Vertinimo komisija skyrė 6 nominacijas už temos interpretaciją:
 1. Kotrynai Čičiūnaitei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 8 klasės mokinei. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja Jovita Bambalaitė.
 2. Viltei Orlakaitei, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 8 klasės mokinei. Mokinę olimpiadai rengė dailės vyresnioji mokytoja Ona Viskontienė.
 3. Rugilei Beržonskytei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 10 klasės mokinei. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Liudmila Liaudanskaitė.
 4. Žilvinui Kairiui, Kretingos rajono Salantų gimnazijos 10 klasės mokiniui. Mokinį olimpiadai rengė dailės vyresnysis mokytojas Rimantas Jonušas.
 5. Klaudijai Eglinaitei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 11 klasės mokinei. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja metodininkė Liudmila Liaudanskaitė.
 6. Gintarei Lukošiūtei, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 12 klasės mokinei. Mokinę olimpiadai rengė dailės mokytoja ekspertė Valdonija Karaliūnienė.

Ačiū dalyvavusiems mokiniams ir juos rengusiems mokytojams!

Puslapis 1 iš 16

Nariai
108
Straipsniai
461
Straipsnių peržiūros
1173206

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine