Apskritojo stalo diskusija „Bibliotekininkų veiklos planavimas“

Apskritojo stalo diskusija „Bibliotekininkų veiklos planavimas“

2022 m. rugsėjo 29 d. rajono bibliotekininkai, bibliotekos vedėjai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Bibliotekininkų veiklos planavimas“. Susitikimo metu suplanuotos mokslo metų veiklos, aptartos įžvalgos dėl mokyklų bibliotekų išorės audito. Jurgio Pabrėžos...
Metodinė valanda „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“

Metodinė valanda „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“

2022 m. rugsėjo 20 d. rajono istorijos mokytojai metodinėje valandoje „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“ aptarė atnaujinamų istorijos dalyko programų aktualijas. NŠA mokymų patirtį pristatė mokymuose dalyvavusios mokytojos: Darbėnų gimnazijos istorijos...
Pasidalijimas NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi

Pasidalijimas NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi

2022 m. rugsėjo 22 d. Kretingos rajono švietimo centre NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi dalijosi rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų-„ambasadorių“ komanda: mokytojos Giedrė Rusteikė, Giedrė Riaubienė, Aldona Puškorienė, Edita Gliožerienė ir Roma...
Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis susitikimas

Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis susitikimas

2022 m. rugsėjo 19 d. metodiniame susitikime, skirtame UTA aktualijoms aptarti ir metodinei veiklai mokslo metams suplanuoti, „Metodinės veiklos planavimas. Užsienio kalbos (rusų) ugdymo turinio atnaujinimo apžvalga“ dalyvavo rajono rusų kalbos mokytojos. Sėkmės...