Rajono socialinių pedagogų metodinis susirinkimas

Rajono socialinių pedagogų metodinis susirinkimas

Sausio 26 d. Švietimo centre metodiniame susirinkime dalyvavo rajono socialiniai pedagogai. Aptartas socialinio pedagogo vaidmuo įgyvendinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių individualų ugdymosi planą, atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, gyvenimo įgūdžių...
Aukštųjų mokyklų mugė 2023

Aukštųjų mokyklų mugė 2023

Sausio 19 dieną būrys I-IV J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos klasių mokinių vyko į „Aukštųjų mokyklų mugę 2023“ Kaune. Studijų pasirinkimas kiekvienam jaunam žmogui yra labai sudėtingas ir atsakingas procesas, todėl labai svarbu susikurti viziją: kuo jis tikisi...
Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

Sausio 19 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo nuotolinėje metodinėje valandoje ir aptarė priešmokyklinio amžiaus vaikų formuojamojo ir diagnostinio vertinimo galimybes dirbant pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas. Mokytojos, dalyvavusios...
Metodinė valanda „Atradimai pamokose – pamokos be sienų“

Metodinė valanda „Atradimai pamokose – pamokos be sienų“

Sausio 18 d. nuotolinėje metodinėje valandoje „Atradimai pamokose – pamokos be sienų” patirtimi dalijosi rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojai. Rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinės veiklos koordinatorė, Salantų gimnazijos, M. Daujoto...