Biologijos dalyko UTA – metodinėje valandoje

Biologijos dalyko UTA – metodinėje valandoje

Kretingos rajono švietimo centre tęsiame mokytojų dalykininkų susitikimus, kuriuose NŠA projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rajonui atstovavę mokytojai dalijasi įgytomis žiniomis su kolegomis. 2022 m. gegužės 18 d. vyko...
Respublikinė konferencija Salantų meno mokykloje

Respublikinė konferencija Salantų meno mokykloje

2022 m. gegužės 13 d. Salantų meno mokykloje vyko tradicine tapusi respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto...
Metodinė valanda „Atnaujinamos šokio bendrosios programos“

Metodinė valanda „Atnaujinamos šokio bendrosios programos“

2022 m. gegužės 17 d. vyko rajono šokio mokytojų metodinė valanda „Atnaujinamos šokio bendrosios programos“. Respublikiniuose mokymuose apie atnaujinamą ugdymo turinį dalyvavęs Marijono Daujoto progimnazijos šokio mokytojas metodininkas Paulius Vaitkevičius pristatė...