Kretingos rajono švietimo centre tęsiame mokytojų dalykininkų susitikimus, kuriuose NŠA projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rajonui atstovavę mokytojai dalijasi įgytomis žiniomis su kolegomis. 2022 m. gegužės 18 d. vyko rajono biologijos mokytojų metodinė valanda „Biologijos dalyko UTA”. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji biologijos mokytoja Simona Balčiūnienė pristatė pokyčius biologijos atnaujinamose programose. Aptartos pasiekimų sritys, kompetencijos gamtamokslinio ugdymo programoje, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, kritinio mąstymo gebėjimų ugdymo, pasiekimų vertinimo ypatumai, biotechnologijų dalyko mokymasis ir kt. Tikime, kad susitikimo patirtys padės mokytojams rengtis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.