2022 m. kovo-balandžio mėn. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“ iniciatyva respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai buvo pakviesti dalyvauti smulkiosios motorikos metodinių priemonių parodoje „Pirštukai šoka taip, kaip moka“. Parodoje dalyvavo 39 pedagogai iš 27 respublikos ugdymo įstaigų. Paroda buvo siekiama paskatinti ikimokyklinio ugdymo mokytojus, logopedus kurti smulkiosios motorikos metodines priemones bei dalintis savo gerąja patirtimi su kolegomis respublikoje. Dėkojame dalyviams ir iniciatorėms – Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ingai Kutelienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Brigitai Viršilienei, vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Preikšaitienei, vyresniajai logopedei Rasai Embrasienei. Kviečiame stebėti virtualią priemonių parodą ir pasisemti idėjų!