2022 m. balandžio 26 d. metodinėje valandoje savo patirtimi apie ugdymo karjerai veiklas mokykloje dalijosi atsakingi už ugdymą karjerai rajono mokyklų atstovai. Darbėnų gimnazijos mokytoja Irena Daukantienė pristatė tarptautinio Erasmus+ projekto metu remiantis ugdymo karjerai programa parengtus ugdymo karjerai temų integravimo į klasės vadovo veiklą planus 1-12 kl. J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos bibliotekininkė Snieguolė Jandalovienė, mokytojos Rasa Kašinskienė, Virginija Kvietkauskienė pristatė ugdymo karjerai sistemą gimnazijoje: vykdomus susitikimus, „Studijų mugę”, netradicinės dienos „Pamokos kitaip” projektą, individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos klasių mokiniams, testavimo galimybes ir kt. Įžvalgomis apie ugdymo karjerai veiklos ypatumus, ugdymo karjerai veiklų galimybes mokyklos ugdymo plane aptarė Kretingos rajono švietimo cento metodininkė Virginija Kvietkauskienė. Kito susitikimo metu planuojama pristatyti Regioninio karjeros centro Klaipėdoje teikiamas galimybes ugdymo karjerai srityje. Tikimės, kad susitikime išsakytos patirtys padės atsakingiems už ugdymą karjerai mokyklų atstovams tobulinti savo mokyklos ugdymo karjerai modelį. Susitikimu prisidedame prie Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022-2024 m. priemonių plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.V1-7. įgyvendinimo.