2022 m. balandžio 20 d. atnaujinamo ugdymo turinio aktualijas metodinėje valandoje aptarė Kretingos rajono fizikos mokytojai. NŠA UTA mokymuose dalyvaujanti rajono atstovė J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos fizikos mokytoja Virginija Japertaitė pristatė pagrindinius fizikos dalyko atnaujintos programos pokyčius nuo 2023 metų: temas, vertinimą, 30 procentų pasirenkamojo turinio galimybes, fizikos pamokų skaičių ir pan. Mokytojos Virginijos Japertaitės dalyvavimo mokymuose patirtis – puiki galimybė plėtoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas kompetencijas kitiems mokytojams!