2022 m. balandžio 8 d. atnaujinamo ugdymo turinio aktualijas hibridinėje metodinėje valandoje aptarė rajono matematikos mokytojai. NŠA UTA mokymuose dalyvaujančios rajono atstovės VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytoja Violeta Baltūsienė ir J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aušra Bončkienė įvardijo pokyčius matematikos mokyme pagrindinio ugdymo pakopoje, kalbėjo apie vertinimą, matematinį samprotavimą, mokymąsi tyrinėjant, pristatė pasiekimų lygių užduočių pavyzdžių ir kitus svarbius UTA aspektus. Kolegų dalyvavimo mokymuose patirtis – puiki galimybė plėtoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas kompetencijas.