2022 m. sausio 4 d. rajono geografijos mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Sėkmės receptas, kurio… nėra“. Susitikimo metu mokytojai diskutavo apie geografijos atnaujintų programų kūrimo žingsnius, naujausią informaciją, konkursus, geografijos pamokų ypatumus, gabių mokinių ugdymą. Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Vilius Adomaitis dalijosi mintimis apie tai, kokių pastangų ir priemonių reikia siekiant išugdyti gabius mokinius: kokios mokytojo asmeninės savybės svarbios, kokios papildomos veiklos sudomina dalyku, kaip reikėtų skatinti dalyvauti savo dalyko konkursuose, olimpiadose, kiek svarbus administracijos palaikymas ir pagalba, kokia mokinio savijautos pamokose ir mokykloje svarba ir pan. To vienintelio recepto gabiųjų ugdymu surašyti tikrai negalima, bet vesti mokinį sėkmės link įmanoma. Džiaugiamės mokytojo Viliaus Adomaičio mokinių pasiekimais rajone, respublikoje, pasaulyje, o savąjį sėkmės receptą linkime kurti, pildyti ir kitiems mokytojams.