2021 m. spalio 25 d. startavo mokslo metų projekto „Mokytojas – mokytojui“ veiklos. Projekto tikslas – suteikti reikiamą metodinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigų pradedantiems ir pedagoginę veiklą atnaujinusiems mokytojams. Susitikimo metu aptartos dalyviams aktualios problemos, veiklos sritys, kuriose reikėtų konsultacijų, pagalbos, numatytos kitų susitikimų veiklos kryptys. Susitikime dalyvavo lopšelio-darželio „Žilvitis“, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro, Simono Daukanto progimnazijos, VšĮ Pranciškonų gimnazijos, VšĮ Technologijos ir verslo mokyklos mokytojai.

Pirmajame projekto „Mokytojas – mokytojui“ susitikime Švietimo centro direktoriaus pavaduotojai neformaliajam švietimui Vilijai Kontrimei ir metodininkei Virginijai Kvietkauskienei talkino ir pranešimą apie adaptaciją darbe skaitė Kretingos rajono švietimo centro psichologė Sonata Vizgaudienė. Tikimės, kad projekto dalyviams pranešimo metu išsakyti praktiniai patarimai, pateikti pavyzdžiai pasitarnaus sprendžiant iškilusius klausimus. II susitikimas planuojamas 2021 m. lapkričio 29 d. Projekte laukiame ir kitų pradedančių mokytojų!